Naše špecializácie

Sme na trhu
už viac ako 30 rokov

Súkromná firma Ladislav Juhász – TATRASPOL bola založená v roku 1992. Pôsobíme najmä v regióne ako aj v západoslovenskom kraji.

Prevažne sa zameriavame na zemné a búracie práce, nákladnú dopravu s ťažkými terénnymi vozidlami TATRA, žeriavnické práce, recykláciu stavebného odpadu a betónu, predaj kameniva a štrkopieskov. Zber a výkup železného šrotu a farebných kovov, zber starých vozidiel.

Naše špecializácie TATRASPOL

Naše služby

Domov

Výkopové a
zemné práce

Výkop pre základy stavebných objektov, rodinných domov. Výkop pre inžinierske siete a kanalizačné prípojky, žumpy.

Domov

Búracie a
demolačné práce

Búranie stavieb, budov, priemyselných hál, rodinných domov, spevnených plôch, betónových základov.

Domov

Vykladanie materiálu do výšky, vykladanie bazénov, zberných šácht a osadenie do výkopu. Prekladanie ťažkých kontajnerov.

Domov

Nákladná
doprava

Preprava vlastného sypkého materiálu – štrkov, kameniva, piesku, zeminy, drveného betónu. Dovoz materiálu a odvoz odpadov zo stavieb vozidlami Tatra.

Domov

Recyklácia stavebného
odpadu

Drvenie betónu, stavebného odpadu priamo v mieste vzniku odpadu u zákazníka (v prípade väčšieho množstva). po odvoze v priestoroch areálu Tatraspol.

Domov

Predaj štrkopieskov
a kameniva

Kamenivo je jeden zo základných materiálov ktorý sa využíva v stavebníctve na rôzne účely. V poslednej dobe čoraz častejšie. sa využíva aj v záhrade ako dekoračný prvok.

Domov

Zber a výkup
druhotných surovín

Výkup železa a železného šrotu, nerezu. Výkup farebných kovov (hliník, meď mosadz). Výkup autobatérií a akumulátorov.

Domov

Zber a vyraďovanie
starých vozidiel z evidencie

Pri odovzdávaní starého vozidla na spracovanie musí byť prítomný majiteľ vozidla, alebo osoba s overeným splnomocnením.

Domov

Kamenivo pre stavbu aj záhradu

Predaj štrkopieskov a kameniva

Stále sa snažíme zlepšovať a rozvíjať našu spoločnosť. Medzi našich zákazníkov patria veľkoobchodníci, stavebné firmy, architekti, záhradníci a aj malí odberatelia. Ponúkame široký sortiment stavebného kameniva a zeminy, ktoré sú vhodné pre záhrady, záhony alebo gabionové stavby. Naše predajne obsahujú rozmanitý sortiment pre všetkých.

Cit k Tatrám

Ako vnikol názov TATRASPOL ? Bolo to z lásky k vozidlám. Na začiatku bola jedna tatrovka, počas rokov pribudli ďalšie Tatry, z ktorých dve – Tatra 138 a Tatra 148 sa už pýšia prívlastkom „Historické vozidlo“. Pre mňa je dôležité aby som aj takýmto spôsobom ukázal a zachoval kus histórie pre naše deti a vnúčatá.