Doprava

Prepravu a práce na stavbách vykonávame s terénnymi nákladnými vozidlami TATRA 815.