Recyklácia stavebného odpadu

Betónový recyklát má porovnateľné vlastnosti ako prírodné kamenivo, má široké využitie ako podkladový a drenážny materiál v stavebníctve.