ZBER A VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVÍN

Zber a výkup

Zber a výkup druhotných surovín vykonávame na našej prevádzke – TATRASPOL, Veľký rad, Komárno.

Zber a výkup

ZBER A VYRAĎOVANIE STARÝCH VOZIDIEL Z EVIDENCIE

Zber a výkup

Po overení zhodnosti údajov a VIN čísla vozidla sa vydá Potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie a Potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie  –  potrebné na zrušenie povinného zmluvného poistenia vozidla.