VÝKOPOVÉ A ZEMNÉ PRÁCE

Zemné práce

Vykonávame menšie ale aj rozsiahle zemné práce modernými kolesovými  aj pásovými rýpadlami, nakladačmi  ako HITACHI, CATERPILLAR, JCB, LOCUST, UDS.

Hutnenie ciest a podložia veľkým vibračným valcom, malým
vibračným valcom, vibračným pechom