Predaj štrkopieskov a kameniva

Predaj piesku, zeminy, drveného recyklovaného betónu

Zabezpečujeme predaj aj s dovozom.

Kamenivo je jeden zo základných materiálov  ktorý sa využíva v stavebníctve na rôzne účely. V poslednej dobe čoraz častejšie sa využíva aj v záhrade ako dekoračný prvok.

Predaj štrkopieskov a kameniva